Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
RZSKA - strona główna
Szkolenia ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczął rekrutację na następujące szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii (szkolenie stacjonarne),

2. Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja i pomoc (szkolenie wyjazdowe),

3. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie wyjazdowe),

4. Rodzina uwikłana w przemoc – rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie (szkolenie wyjazdowe),

5. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – interwencja i pomoc (szkolenie wyjazdowe).


Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

· jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

· organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

· ochrony zdrowia,

· oświaty,

· gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

· instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.


W każdym szkoleniu przewidujemy udział maksymalnie 30 osób w dwóch grupach szkoleniowych.


Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Szkolenia (kliknij w ten link)
Serwisy internetowe, sklepy on-line, systemy CMS dla Twojej firmy